Om Altpåhytta

altpahytta.no er meint å være eit nyttig hjelpemiddel til nye og etablerte hytteeigarar i Vang kommune og omegn. Som innbyggar i Vang og lokal entreprenør har eg gjennom årenes løp fått mange henvendingar frå de som er hytteeigarar med ulike spørsmål om hjelp. Eg har derfor funne ut at dere treng ei nettside der de kan manøvrere dykk fram i dei ulike kategoriane, enkelt sende ein mail og få hjelp til alt de måtte trenge. Fell ikkje di henvending inn under nokon av kategoriane så send gjerne mail via eige skjema. Det kan det være mang ein ting eg ikkje har tenkt på men som er ettertrakta ynskjer frå hytteeigere.

Formålet er å gjere det lettere for dykk å få hjelp og å sette dykk i kontakt med lokale aktørar i Vang som kan gjere jobben.

Lokal arbeidskraft og kunnskap er det mykje av her i Vang , men det er ikkje alltid så lett å vite kven som gjere kva!

Håpar dette tilbodet fell i smak og er dekkande for å oppnå eit enklare hytteliv og for å orientere dykk om kva varierte Vang kan tilby!

altpahytta.no - du spør, vi svarer!